Framtidstrender Robotik

Robot servants at home

ÅR 2027

Framtidstrender Robotik

Agriculturual robots

ÅR 2018

Framtidstrender Robotik

Human-like ai is becoming a reality

År - 2029

Arrow
Arrow
Slider

Top Robotik Articles

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper. gyg ygug yu

Trendartiklar år 2000-2050

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper. gyg ygug yu

Filter - All
2000-2010
2011-2020
2020-2030
2021-2030
2031-2040
2041-2050
Environment
Medical
Military
Robotics
Social
Technology
2002
2009
2010
2011
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
2026
2027
2029
2030
2036
2044
2049

År 2031-2040

Trender:

  • Bionic eyes surpassing human vision (2016)

Länkar:

År 2041-2050

Trender:

  • Humans are becoming intimately merged with machines (2045)
  • Robots ar common in humes and workplaces

Länkar: