Framtidstrender Robotik

Robot servants at home

ÅR 2027

Framtidstrender Robotik

Agriculturual robots

ÅR 2018

Framtidstrender Robotik

Human-like ai is becoming a reality

År - 2029

Arrow
Arrow
Slider

Trendsmapping Robots

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper. gyg ygug yu

År 2031-2040

Trender:

  • Bionic eyes surpassing human vision (2016)

Länkar:

År 2041-2050

Trender:

  • Humans are becoming intimately merged with machines (2045)
  • Robots ar common in humes and workplaces

Länkar: